Heftruck opleiding

Heftruck opleiding

Heftruck Instructie/Opleiding


Het bedienen van een heftruck is risicovol werk. Uit recente cijfers van de Arbeidsinspectie is gebleken dat bij 50% van alle bezochte bedrijven de risicobeheersing met betrekking tot de werkzaamheden met heftruck niet in orde is. Voldoende onderwijs/onderricht voor het veilig werken met een heftruck is daarom essentieel.

Heftruckinstructie

Deze instructie is geschikt voor personeelsleden die incidenteel gebruik (gaan) maken van een heftruck (niet meer dan twee uur per dag). De instructie beslaat 1 dagdeel (= 4 uur) en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte gaat in op de techniek en de belasting van de heftruck.

Tijdens het praktische gedeelte voeren de medewerkers de behandelde vaardigheden uit.

Heftruck opleiding – CCV Veiligheidscertificaat


Deze opleiding gaat dieper op de materie in en is bedoeld voor werknemers die meer dan twee uur per dag werken met een heftruck of bijzondere verrichtingen moeten doen.

Ook dienen zij al enige ervaring te hebben met het werken op een heftruck.

De deelnemer ontvangt ruim vooraf het lesboek. Tevens wordt er voorafgaand aan de opleiding een cursus-/examendag afgesproken. Deze zal ongeveer vier weken na verzending van het lesboek plaatsvinden. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij door middel van zelfstudie de leerstof tot zich neemt. Op de cursusdag wordt de leerstof behandeld en doet de cursist aansluitend het CCV theorie-examen. Hierna wordt uitgebreid aandacht besteed aan het praktijkgedeelte en aan het einde van de dag wordt de CCV praktijktoets afgenomen. Bij voldoende resultaat voor theorie en praktijk ontvangt de cursist het CCV veiligheidscertificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Uitvoering en kosten

Heftruckinstructie

De instructie duurt één dagdeel (ochtend, middag of avond) en kost € 150,00 per persoon inclusief lesmateriaal. De cursus kan ook in-company worden gegeven en de kosten hiervoor bedragen € 900,00 voor een groep van maximaal 8 personen. U dient dan zelf zorg te dragen voor drie heftrucks. De medewerkers ontvangen een bewijs van deelname aan de instructie.

CCV-B heftruck veiligheidscertificaat

Na een zelfstudie periode van vier weken, volgt één theorie/praktijkdag. Tijdens deze dag wordt ook het CCV examen afgenomen. De kosten voor deze opleiding bedragen € 270,00 per persoon inclusief lesmateriaal en lunch.

Contactpersoon: Silvia Bakker

  sbakker@verhuurnet.nl

  085 73 255 20