Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Uw organisatie heeft er sinds 1 juli 2005 een taak bij: die van preventiemedewerker. Iemand die u helpt in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Iemand die maatregelen neemt tegen beroepsrisico’s en op de hoogte is van alle relevante Arbozaken. Dit is geen eenvoudige taak.

De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit uw eigen organisatie. In bedrijven tot 15 werknemers mag u als werkgever deze taken op u nemen.

De kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico’s binnen uw bedrijf.

Volgens de nieuwe Arbowet zijn de taken van de preventiemedewerker:

  1. helpen bij het maken en uitvoeren van de RIE (risicoinventarisatie en -evaluatie) en het plan van aanpak
  2. OR en/of medewerkers adviseren over goede arbeidsomstandigheden
  3. hierop gerichte maatregelen uitvoeren en eraan meewerken

Er zijn momenteel veel verschillende opleidingen in de markt voor de preventiemedewerker. Zaak is dat u een opleiding kiest die voldoet aan het profiel van de preventiemedewerker voor uw organisatie. Bijvoorbeeld: een preventiemedewerker in een verhuurbedrijf moet naast bovenstaande drie taken ook inzicht hebben in het afvalstoffenbeleid en de aanwezige gebruikte gevaarlijke stoffen in de organisatie. Ook de veiligheidsrisico’s op de werkvloer zijn een belangrijk item voor deze preventiemedewerker.

Verhuurnet opleidingen adviseert u graag welke opleiding(en) uw preventiemedewerker nodig heeft en verzorgt uiteraard de verdere administratieve handelingen als inschrijving, certificaten verstrekken, etc.

Contactpersoon: Silvia Bakker

  sbakker@verhuurnet.nl

  085 73 255 20