Fraude en diefstalpreventie

Fraude & diefstalpreventie

Schade, diefstal en fraude: Een regelrechte aanslag op uw marge. Wat kunnen uw medewerkers doen om schade en diefstal te voorkomen en hoe herkennen zij een ‘klant’ met ‘verkeerde bedoelingen’? Fraude komt in de verhuur helaas meer en meer voor. Voor uw verhuurmedewerkers is het belangrijk om te weten wat zij kunnen doen om de totale schade voor het bedrijf te beperken.

Deze opleiding is opgedeeld in drie modules:

  1. Risico
  2. Controle
  3. Preventie

Risico


Deze module behandelt de meest voorkomende risico’s bij het verhuren van producten, zoals schade, fraude, diefstal en omwisseling. De medewerker leert inschatten welke risico’s er zijn bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Controle


Er zijn verschillende manieren om een bedrijf of persoon die iets komt huren te controleren. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan het controleren van de bedrijf- en persoonsgegevens, de handtekening en aan het vragen van een borgsom. Tijdens deze module worden alle verschillende vormen van controle uitvoerig behandeld.

Prevenetie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt in deze module aandacht besteed aan het voorkomen van schade en diefstal. Er zijn verschillende middelen beschikbaar om schade en diefstal te helpen voorkomen. Maar vooral een adequate werkwijze van verhuurmedewerkers zorgt voor een lagere schadelast. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan legitimatie, borg en het aangaan van een huurovereenkomst. Kortom, aan alle aspecten die fraudegevoelig zijn.

Uitvoering en kosten


De opleiding duurt één dagdeel (ochtend, middag of avond) en kost € 190,00 per persoon. De opleiding kan ook in-company worden gegeven en de kosten hiervoor bedragen

€ 1.500,00 voor een groep van maximaal 12 personen. Deze opleiding is zeer goed te combineren met de Communicatie- & Conflictbeheersingsopleiding. Indien u kiest voor deze combinatie dan duurt de opleiding één dag en bedragen de kosten € 300,00 per persoon. Als u kiest voor een in-company opleiding bedragen de kosten hiervoor € 2.500,00 voor een groep van maximaal 12 personen. Na afloop van deze opleiding ontvangt de kandidaat een bewijs van deelname.

Contactpersoon: Silvia Bakker
   sbakker@verhuurnet.nl
   085 73 255 20